ptah media Kurs HTML5

Kurs HTML5

kursy - internet
INFORMACJE
Kategoria: Internet
Producent: ptah media
Opakowanie: box DVD
Wersja językowa: polska
Wymagania systemowe: Procesor 1GHz, 256 MB RAM, Windows 9.x/Me/XP/Vista/7, MAC OS, Linux, dowolna przeglądarka internetowa, Adobe Flash Player 9.0 lub nowszy, rozdzielczość ekranu 1024x768, karta dźwiękowa, głośniki

HTML5 jest kolejną odsłoną języka używanego do tworzenia stron internetowych. Wnosi on wiele nowych znaczników i atrybutów, które ułatwiają życie designerom i programistom internetowym. Dzięki nim można tworzyć strony, które są lepiej skonstruowane semantycznie niż dotychczas.

Z tego kursu dowiesz się, jaki jest obecnie stan rozwoju HTML5, co jest już dziś gotowe do użycia, jakie są nowe możliwości tego języka i jakie narzędzia są najlepsze do stosowania w okresie przejściowym, w którym istnieją zarówno nowoczesne, jak i starsze przeglądarki nie radzące sobie z HTML5.

Poznasz nowe znaczniki i zobaczysz, jak z nich korzystać. Do takich znaczników zalicza się VIDEO, które umożliwia proste wstawianie plików wideo oraz znacznik CANVAS, umożliwiający rysowanie obrazków w przeglądarce. Kolejną dużą nowością są rozbudowane kontrolki formularzy oraz wprowadzenie kilku nowych znaczników opisujących strukturę strony, takich jak ARTICLE czy SECTION.

Kurs składa się z 50 filmów instruktażowych o łącznej długości 3 godzin i 10 minut.

 

PRZYKŁADOWE FILMY


 

SPIS TREŚCI

01. Wstęp (1:14 min)

02. Po co nam HTML5? – Z tego filmu dowiesz się, czy HTML5 jest rzeczywiście potrzebną technologią. (2:28 min)

03. Czy HTML5 jest już gotowy? – W tym filmie dowiesz się, jaki jest stan rozwoju HTML5. (2:29 min)

04. Co dziś możemy używać? – Krótkie przedstawienie technologii, które już dziś są gotowe do użycia. (6:56 min)

05. Modernizr – Modernizr to narzędzie ułatwiające tworzenie stron , które działają w każdej przeglądarce. (4:07 min)

06. Podstawowy dokument HTML5 – Pokazujemy jak stworzyć najprostszy, podstawowy dokument HTML5 (4:12 min)

07. Doctype, Meta, Script – W tym filmie dowiesz się, jak zmieniły się znaczniki Doctype, Meta, Script i Link. (4:08 min)

08. Nowe znaczniki struktury – Znaczniki struktury są ogromną częścią HTML5, która zainteresuje przede wszystkim projektantów stron. (5:16 min)

09. Znacznik SECTION – Znacznik SECTION w HTML5 służy do wydzielania sekcji w dokumencie. (2:36 min)

10. Znacznik ARTICLE – Znacznik ARTICLE w HTML5 służy m.in. do zamykania artykułów. (1:59 min)

11. Znacznik ASIDE – Znacznik ASIDE w HTML5 jest elementem pomocniczym względem głównej treści. (2:36 min)

12. Znacznik HEADER – Znacznik HEADER w HTML5 pozwala nam utworzyć obszar nagłówka strony. (4:23 min)

13. Znacznik HGROUP – Znacznik HGROUP w HTML5 grupuje tytuły i podtytuły danej sekcji. (2:10 min)

14. Znacznik FOOTER – Znacznik FOOTER w HTML5 oznacza stopkę sekcji. (2:08 min)

15. Znacznik NAV – Znacznik NAV w HTML5 pozwala utworzyć główne menu nawigacyjne strony. (1:30 min)

16. Szkic dokumentu – Szkic dokumentu jest wewnętrzną strukturą, którą przeglądarki tworzą na podstawie zawartości strony HTML5. Zobacz, jak ta struktura powstaje i dlaczego jest istotna. (10:27 min)

17. Znaczniki multimedialne – W HTML5 pojawiło się kilka znaczników służących do umieszczania multimediów na stronie. Zobacz, jakie. (0:49 min)

18. Znacznik FIGURE i FIGCAPTION – Znacznik FIGURE i FIGCAPTION w HTML5 służą m.in. do umieszczania obrazków wraz z opisem. (1:45 min)

19. Znacznik VIDEO – Znacznik VIDEO w HTML5 pozwala w prosty sposób umieścić plik wideo na stronie. (8:54 min)

20. Znacznik AUDIO – Znacznik AUDIO w HTML5 pozwala w prosty sposób umieścić plik audio na stronie. (4:46 min)

21. Znacznik EMBED – Znacznik EMBED w HTML5 służy do zagnieżdżania mniej popularnych formatów plików i plug-inów. (0:59 min)

22. Znacznik CANVAS – Znacznik CANVAS w HTML5 pozwala na rysowanie obrazków w przeglądarce za pomocą kodu JavaScript. (17:18 min)

23. Atrybut Placeholder – Atrybut Placeholder służy do umieszczania pomocniczych tekstów w formularzach. (4:46 min)

24. INPUT typu NUMBER – INPUT typu NUMBER ułatwia wprowadzanie wartości liczbowych w formularzach. (2:27 min)

25. INPUT typu EMAIL, URL, TEL – Tego typu INPUT stosujemy w HTML5 do semantycznego oznaczania pól do wprowadzania e-maili, telefonów i adresów stron WWW. (1:39 min)

26. INPUT typu SEARCH – INPUT typu SEARCH jest wykorzystywany w polach służących do wyszukiwania. (0:42 min)

27. Znacznik DATALIST – Znacznik DATALIST pozwala zdefiniować listę danych, którą można wykorzystać w elementach INPUT formularza. (2:19 min)

28. INPUT typu RANGE – INPUT typu RANGE pozwala na zdefiniowanie zakresu wartości możliwych do użycia. (2:30 min)

29. Autofocus i autocomplete – Atrybut Autofocus pozwala na automatyczne ustawienie kursora w żądanym polu formularza. Atrybut Autocomplete włącza lub wyłącza autouzupełnianie. (2:40 min)

30. INPUT typu DATE – INPUT typu DATE umożliwia wprowadzanie dat za pomocą wygodniej kontrolki kalendarza. (5:58 min)

31. INPUT typu COLOR – INPUT typu COLOR umożliwia utworzenie pola wyboru koloru. (2:12 min)

32. Walidacja formularza – W tym filmie pokazujemy metody sprawdzania poprawności danych w formularzach HTML5. (2:35 min)

33. Pozostałe znaczniki – W tym dziale omawiamy kilka nowych znaczników oferowanych przez HTML5. (1:02 min)

34. Znacznik METER – Znacznik ten pozwala na wizualne przedstawienie wartości liczbowej. (4:49 min)

35 Znacznik PROGRESS – Znacznik ten służy do mierzenia postępu czynności, np. ładowania pliku na serwer. (2:21 min)

36. Znacznik DETAILS i SUMMARY – Znacznik DETAILS i SUMMARY pozwalają na utworzenie jednostki treści rozbitej na część szczegółową i podsumowanie. (1:17 min)

37. Znacznik MENU – Znacznik MENU służy w HTML5 do tworzenia elementów aplikacji, takich jak np. menu podręczne. (0:43 min)

38. Znacznik COMMAND – Znacznik COMMAND reprezentuje polecenie, które może być wywoływane z menu. (2:19 min)

39. Znacznik TIME – Znacznik TIME pozwala na opisanie czasu w formie zrozumiałej dla przeglądarki. Dzięki temu różne aplikacje mogą taki element przechwycić i użyć na rozmaite sposoby. (1:05 min)

40. Znacznik MARK – Znacznik MARK służy do oznaczania elementów na liście wyszukiwania. (0:43 min)

41. Znaczniki usunięte – Z tego filmu dowiesz się, których znaczników nie powinieneś już używać, jeśli chcesz tworzyć poprawne dokumenty HTML5. (1:02 min)

42. Znaczniki przedefiniowane – Omawiamy znaczniki, które istniały w poprzednich wersjach HTMLa, lecz ich znaczenie w HTML5 zostało zmienione. (3:46 min)

43. Drag and Drop i Offline – Technologia Drag and Drop pozwala na tworzenie elementów przeciąganych na stronach. Technologia Offline pozwala na pracę z aplikacją internetową bez połączenia z siecią. (3:04 min)

44. Pozostałe technologie – W tym filmie są zaprezentowane pozostałe technologie ściśle współpracujące z HTML5. (5:32 min)

45. Stylizacja z użyciem CSS3 – Tutaj dowiesz się, jak wykorzystać najciekawsze cechy CSS3 do stylizacji strony WWW. (9:22 min)

46. Przejścia i selektory CSS3 – Przejścia w CSS3 pozwalają nieco ożywić statyczne strony. Prezentujemy sposoby wykorzystania przejść a także nowe selektory CSS3 ułatwiające pracę. (9:04 min)

47. Web Fonts – Technologia Web Fonts daje nam możliwość użycia rozmaitych czcionek na naszej stronie WWW. (9:06 min)

48. Podstawy SVG – W tym filmie dowiesz się, jak utworzyć najprostszy dokument SVG i jak umieścić go na własnej stronie WWW. (9:41 min)

49. Gradienty w SVG – Kontynuujemy omawianie grafiki SVG - w tym filmie pokazujemy, jak wykonać prosty, dwukolorowy gradient. (3:58 min)

50. Polecane strony – Na koniec kursu prezentujemy kilka linków do ciekawych materiałów dotyczących HTML5 i technologii powiązanych. (0:55 min)