ptah media Kurs Adobe Dreamweaver CS4

Kurs Dreamweaver CS4

kursy - internet
INFORMACJE
Kategoria: Internet
Producent: ptah media
Opakowanie: box DVD
Wersja językowa: polska
Wymagania systemowe: Procesor: Intel/AMD 800 MHz, pamięć RAM: min. 256 MB, CD-ROM, rozdzielczość ekranu: 1024x768, karta dźwiękowa i głośniki, MS Windows XP/Vista/7, przeglądarka internetowa Internet Explorer 5.5 lub nowsza oraz Windows Media Player

Adobe® Dreamweaver® CS4 jest według wielu opinii najlepszą na rynku aplikacją służącą do profesjonalnego tworzenia dynamicznych witryn internetowych i zarządzania nimi. Program ten umożliwia projektowanie stron zarówno w trybie wizualnym, jak i poprzez edycję kodu źródłowego, oraz udostępnia wiele funkcji i narzędzi usprawniających ten proces.

Niniejszy kurs to samouczek składający się z osiemdziesięciu filmów instruktażowych omawiających sposoby korzystania z wielu funkcji programu Dreamweaver® CS4. Oglądając je nauczysz się tworzyć witryny i zarządzać nimi, korzystać z wbudowanych układów stron, wprowadzać statyczne i dynamiczne elementy i definiować style CSS. Dowiesz się, jak budować interaktywne formularze i wzbogacać strony o filmy, animacje Flash czy pliki muzyczne. Zobaczysz, jak wykorzystywać widżety Spry do tworzenia nawigacji i wprowadzenia interaktywności do stron, jak tworzyć i stosować szablony oraz umieścić gotową, przetestowaną witrynę na serwerze. Dowiesz się również, jak można zwiększyć możliwości programu przez instalację darmowych rozszerzeń. W trakcie kursu otrzymasz wiele cennych porad, które przydadzą się w codziennej pracy.

Kurs kierowany jest do wszystkich, którzy chcą tworzyć strony internetowe za pomocą programu Dreamweaver® CS4. Do oglądania go zalecana jest co najmniej podstawowa znajomość HTML i CSS. Kurs składa się z 80 filmów instruktażowych o łącznym czasie trwania prawie 5 godzin i oparty jest na polskiej wersji językowej programu.

 

PRZYKŁADOWE FILMY:

 

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp – Krótki wstęp do kursu Dreamweaver CS4. (01:07 min)

2. Dlaczego Dreamweaver CS4? – Zalety korzystania z Dreamweavera do tworzenia stron internetowych. (03:19 min)

3. Interfejs programu – Omówienie najważniejszych elementów interfejsu programu. (06:53 min)

4. Przestrzenie robocze – Zarządzanie dostępnymi przestrzeniami roboczymi oraz tworzenie własnych. (02:17 min)

5. Ustawienia programu – Najważniejsze ustawienia programu. (05:42 min)

6. Skróty klawiszowe – Definiowanie własnych skrótów klawiszowych. (02:00 min)

7. Tworzenie serwisu – Tworzenie nowego serwisu i zalety korzystania z serwisów podczas pracy nad stroną. (03:38 min)

8. Zarządzanie serwisami – Zmiana ustawień, usuwanie, eksport i import serwisów. (03:17 min)

9. Współpraca z PHP i MySQL – Przygotowanie programu do tworzenia i testowania serwisów korzystających z PHP i MySQL. (05:46 min)

10. Panel Pliki – Najważniejsze funkcje panelu Pliki i zalety korzystania z niego. (03:31 min)

11. Pliki powiązane – Praca z nową funkcją Pliki powiązane. (02:01 min)

12. Nowy plik – Tworzenie nowego dokumentu HTML. (01:45 min)

13. Nowy plik i konwersja DTD – Inny sposób tworzenia nowego pliku oraz konwersja typu pliku. (04:19 min)

14. Układy stron – Korzystanie z wbudowanych układów stron. (05:07 min)

15. Wklejanie – Porady dotyczące wklejania treści pochodzących z innych programów. (02:18 min)

16. Edycja – Ogólne informacje dotyczące edytowania zawartości dokumentu i wstawiania znaków specjalnych. (03:29 min)

17. Inspektor właściwości – Korzystanie z Inspektora właściwości w trybie HTML i CSS. (02:15 min)

18. Stosowanie klas CSS – Przypisywanie klas CSS do wybranych elementów na stronie. (01:27 min)

19. Właściwości strony – Zmiana właściwości bieżącej strony. (01:13 min)

20. Znaczniki meta – Dodawanie typowych znaczników meta do nagłówka strony. (02:30 min)

21. Szybki edytor znaczników – Zmiana kodu za pomocą Szybkiego edytora znaczników w widoku projektu. (02:34 min)

22. Selektor znaczników – Korzystanie z Selektora znaczników i pokazywanie niewidocznych znaczników. (04:26 min)

23. Inspektor znaczników – Modyfikacja atrybutów znacznika za pomocą Inspektora znaczników. (02:54 min)

24. Wzornik i linie pomocnicze – Korzystanie z narzędzi pomagających w uzyskaniu żądanego układu i wyglądu strony. (05:16 min)

25. Tworzenie reguł CSS – Sposoby tworzenia selektorów i modyfikacji reguł CSS. (06:25 min)

26. Panel Style CSS – Zalety korzystania z panelu Style CSS podczas edycji reguł CSS. (04:54 min)

27. Arkusze stylów – Dołączanie istniejących arkuszy stylów CSS do bieżącej strony i tworzenie nowego arkusza. (02:45 min)

28. Operacje na regułach CSS – Różne operacje na selektorach w panelu Style CSS. (04:26 min)

29. Wewnętrzne reguły CSS – Sposoby pracy z regułami CSS zdefiniowanymi w nagłówku oraz treści strony. (04:09 min)

30. Nawigator kodu – Korzystanie z Nawigatora kodu w trakcie pracy nad regułami CSS. (02:44 min)

31. Bieżące style CSS – Kaskada stylów dla zaznaczonego elementu na stronie. (02:08 min)

32. Hiperłącza – Tworzenie i edycja hiperłączy różnego rodzaju. (05:11 min)

33. Kotwice – Korzystanie z kotwic. (03:38 min)

34. Obrazy cz. 1 – Przygotowanie serwisu i strony do pracy z obrazami. (03:04 min)

35. Obrazy cz. 2 – Metody wstawiania obrazów do dokumentu. (01:40 min)

36. Właściwości obrazu – Zmiana ogólnych właściwości oraz ostrości, kontrastu i jasności obrazu. (03:36 min)

37. Mapy obrazu – Tworzenie map obrazu z hiperłączami. (01:58 min)

38. Obiekty inteligentne – Integracja Dreamweavera z Photoshopem, czyli wstawianie obrazów jako obiekty inteligentne. (04:29 min)

39. Tabele – Tworzenie i edycja tabel. (04:16 min)

40. Import i sortowanie tabel – Import tabel z plików CSV i sortowanie ich zawartości. (04:01 min)

41. Tworzenie list – Tworzenie i edycja różnych rodzajów list. (03:50 min)

42. Znajdź i zastąp cz. 1 – Podstawowe sposoby korzystania z funkcji Znajdź i zastąp. (02:55 min)

43. Znajdź i zastąp cz. 2 – Zaawansowane możliwości funkcji Znajdź i zastąp. (03:03 min)

44. Panel Zasoby – Korzystanie z panelu Zasoby i definiowanie ulubionych zasobów. (05:00 min)

45. Pliki mp3 – Umieszczanie na stronie plików dźwiękowych mp3. (03:54 min)

46. Animacje Flash – Wstawianie animacji Flash i ich właściwości. (04:04 min)

47. Edycja plików Flash – Edycja plików Flash z programu Dreamweaver. (01:59 min)

48. Filmy – Umieszczanie filmów w formacie FLV. (04:10 min)

49. Formularze – Tworzenie formularzy. (07:19 min)

50. Menu przeskoku – Lista rozwijana jako menu przeskoku. (03:41 min)

51. Elementy Spry w formularzach cz. 1 – Użycie elementów Spry w formularzach cz. 1 (05:11 min)

52. Elementy Spry w formularzach cz. 2 – Użycie elementów Spry w formularzach cz. 2 (03:12 min)

53. Formatowanie elementów Spry – Zmiana wyglądu elementów Spry za pomocą CSS. (01:37 min)

54. Kontrola haseł – Wykorzystanie elementu Spry do kontroli wartości wprowadzonej w innym polu. (03:38 min)

55. Menu Spry – Tworzenie nawigacji dla serwisu za pomocą dynamicznego menu. (04:31 min)

56. Aktywny kod – Przykład wykorzystania funkcji Aktywny kod do analizy kodu strony. (01:41 min)

57. Zakładki i harmonijka – Zastosowanie zakładek i harmonijki Spry. (02:59 min)

58. Wskazówka – Tworzenie wskazówki przypisanej do dowolnego elementu na stronie. (02:14 min)

59. Efekty Spry – Przykłady działania efektów Spry. (04:42 min)

60. Zachowania – Korzystanie z zachowań, czyli programów JavaScript dostarczanych z programem Dreamweaver CS4. (02:26 min)

61. Zestaw danych HTML – Tworzenie dynamicznego zestawu danych na podstawie istniejącej strony HTML. (08:45 min)

62. Zestaw danych XML – Tworzenie dynamicznego zestawu danych korzystającego z pliku XML. (03:50 min)

63. Rozszerzenia – Pobieranie rozszerzeń i ich instalacja w Menedżerze rozszerzeń. (05:31 min)

64. Szablony – Przygotowanie istniejącej strony do stworzenia szablonu na jej podstawie. (04:55 min)

65. Regiony edytowalne – Definiowanie regionów edytowalnych w szablonie. (03:19 min)

66. Atrybuty edytowalne – Omówienie sposobu działania i definiowania atrybutów edytowalnych. (03:34 min)

67. Strona z szablonu – Tworzenie nowej strony na podstawie nowo utworzonego szablonu. (03:07 min)

68. Modyfikacja atrybutów – Zmiana atrybutów w utworzonych stronach. (02:20 min)

69. Aktualizacja szablonu – Modyfikacja szablonu i aktualizacja stron zbudowanych na jego podstawie. (02:52 min)

70. Regiony powtarzalne – Tworzenie szablonu zagnieżdżonego zawierającego regiony powtarzalne. (07:36 min)

71. Regiony opcjonalne – Dodawanie do szablonu regionów opcjonalnych. (03:47 min)

72. Elementy biblioteki – Prezentacja sposobu działania, tworzenie i wykorzystanie elementów biblioteki. (06:42 min)

73. Urywki – Tworzenie własnych urywków. (02:23 min)

74. Raporty – Generowanie raportów dla serwisu pozwalających na wykrycie określonych błędów. (02:58 min)

75. Walidacja stron – Sprawdzanie poprawności utworzonych dokumentów za pomocą walidatora. (02:48 min)

76. Zgodność przeglądarki – Określanie problemów związanych ze zgodnością przeglądarek internetowych. (02:30 min)

77. Kontrola łączy – Kontrola łączy w obrębie serwisu. (01:56 min)

78 Transfer plików na serwer – Przesyłanie plików na serwer zdalny za pomocą panelu Pliki. (03:06 min)

79. Maskowanie – Wykluczanie plików i folderów z przesyłania ich na serwer zdalny. (01:44 min)

80. Synchronizacja – Synchronizacja wersji plików w serwisie zdalnym i lokalnym. (03:41 min)