Just Learning Testy gimnazjalne - Moje Gimnazjum 2010 Testy matematyczno - przyrodnicze - egzamin gimnazjalny

Testy gimnazjalne 2010 Pakiet - Testy matematyczno - przyrodnicze i humanistyczne - egzamin gimnazjalny

edukacja
INFORMACJE
Kategoria: Edukacyjne
Producent: Just Learning
Opakowanie: box DVD
Wersja językowa: polska
Wymagania systemowe: Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7, Procesor klasy Pentium™ II 333 MHz, Pamięć RAM 64 MB, Karta graficzna z rozdzielczością 800x600 lub wyższą, CD-ROM, Karta dźwiękowa, MS Internet Explorer™ 6.0 lub nowszy, MS Media Player™ 9.0 lub nowszy.

Program Moje Gimnazjum 2010 to multimedialny, interaktywny kurs komputerowy przygotowujący do zdania egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno - przyrodniczej. Forma i zawartość merytoryczna programu odpowiada wymaganiom egzaminu. Program sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu 6 przedmiotów: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii. 

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy dla wszystkich, co oznacza, że do jego zdawania musi przystąpić każdy uczeń/słuchacz kończący szkołę. 

Program Moje Gimnazjum 2010 Testy matematyczno - przyrodnicze składa się z czterech bogato ilustrowanych oraz w pełni udźwiękowionych zestawów testów, które zostały opracowane na podstawie pytań z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych zawartych w egzaminach gimnazjalnych zebranych z całej Polski w latach ubiegłych. Poprzez rozwiązywanie kilkunastu rodzajów interaktywnych ćwiczeń uczeń sprawdza stan swojego przygotowania do zdania egzaminu i uzyskuje informacje, które to partie materiału sprawiają mu jeszcze problemy. 

Zagadnienia zawarte w programie Moje Gimnazjum 2010 Testy matematyczno - przyrodnicze zapewniają solidną powtórkę obowiązującego na egzaminie materiału merytorycznego, a sam materiał zawarty w programie zapewnia od 60 do 80 godzin nauki. 

Drugim programem pakietu są testy humanistyczne, będące multimedialnym, interaktywnym kursem komputerowym przygotowującym do zdania egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej. Forma i zawartość merytoryczna programu odpowiada wymaganiom egzaminu. Program sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu przedmiotów: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Program Moje Gimnazjum 2010 Testy humanistyczne składa się z serii 10 bogato ilustrowanych oraz w pełni udźwiękowionych zestawów testów, które zostały opracowane na podstawie pytań z przedmiotów humanistycznych zawartych w egzaminach gimnazjalnych zebranych z całej Polski w latach ubiegłych. Każdy test zawiera pytania dotyczącej innej epoki - i tak uczeń ma możliwość powtórzyć informacje dotyczące literatury i historii antyku, okresu biblijnego, średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia, romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski, wieku XX i czasów współczesnych. Poprzez rozwiązywanie kilkunastu rodzajów interaktywnych ćwiczeń uczeń sprawdza stan swojego przygotowania do zdawania egzaminu i uzyskuje informacje, które to partie materiału sprawiają mu jeszcze trudność. 

Kurs ma za zadanie objaśnić zagadnienia, które sprawiają gimnazjalistom największe trudności podczas nauki przedmiotów humanistycznych. Szczególnie dużo uwagi poświęcono w programie tym ćwiczeniom, które w latach ubiegłych sprawiły najwięcej problemów uczniom podczas egzaminu. Po przeanalizowaniu odpowiedzi uczeń powinien nie mieć większych trudności z rozwiązaniem typowych zadań z przedmiotów humanistycznych. 

Zagadnienia zawarte w programie Moje Gimnazjum 2010 Testy humanistyczne zapewniają solidną powtórkę obowiązującego na egzaminie materiału merytorycznego, a sam materiał zawarty w programie zapewnia od 60 do 80 godzin nauki. 

Intuicyjny i estetyczny interfejs programu pozwala na efektywną i przyjemną naukę już od pierwszego uruchomienia. 

Dzięki pakietowi programów Moje Gimnazjum 2010 zdanie egzaminu gimnazjalnego będzie znacznie prostsze, a sama nauka przyjemna i interesująca.