MarkSoft Adept Matematyki

Adept Matematyki

edukacja
INFORMACJE
Kategoria: Edukacyjne
Producent: MarkSoft
Opakowanie: box DVD
Wersja językowa: polska
Wymagania systemowe: Procesor: P60, Pamięć RAM: 8 MB, Grafika: SVGA 1MB, Karta dźwiękowa: Sound Blaster lub kompatybilna, Czytnik CD-ROM: x4, System operacyjny: Windows 95/98/Me/XP.

Adept matematyki jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla szerokiego kręgu odbiorców. Przydatny jest zarówno dla uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół średnich, jak i dla studentów wyższych uczelni. Został on opracowany przez nauczycieli z długoletnią praktyką zawodową.

Zawiera wiadomości z wielu działów matematyki elementarnej i wyższej (wzory, definicje, rysunki), niezbędnych do wszelkiego rodzaju powtórek, egzaminów i sprawdzianów. Stanowi znakomitą pomoc przy rozwiązywaniu zadań. Posiada wbudowany specjalistyczny kalkulator i kontekstową pomoc, która czyni go prostym i łatwym w obsłudze.


Cechy programu:

  • Przeliczanie liczb w różnych systemach liczbowych (dziesiętnym, rzymskim, szesnastkowym, dwójkowym).
  • Przeliczanie danych (czasu, miary, kąta), obliczanie logarytmów o dowolnej podstawie.
  • Obliczenia z zakresu stereometrii i geometrii, animowane prezentacje podstawowych brył geometrycznych.
  • Rachunek wektorowy na układzie współrzędnych: kartezjańskim, biegunowym, cylindrycznym i sferycznym.
  • Obliczanie wartości funkcji w zadanym punkcie i ich tablicowanie.
  • Rozwiązywanie równań liniowych i kwadratowych z podaniem rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych lub zespolonych.
  • Wykonywanie wszystkich podstawowych operacji na macierzach i wyznacznikach.
  • Obliczenia z zakresu rachunku prawdopodobieństwa dla zmiennych losowych skokowych i ciągłych.
  • Wiele innych obliczeń i informacji.