ptah media Kurs PHP i MySQL - cz. 2: Współpraca z MySQL

Kurs PHP i MySQL - cz. 2: Współpraca z MySQL

kursy - programowanie

Produkt jest niedostępny

INFORMACJE
Kategoria: Programowanie
Producent: ptah media
Opakowanie: box DVD
Wersja językowa: polska
Wymagania systemowe: Procesor 1GHz, 256 MB RAM, Windows 9.x/Me/XP/Vista/7, MAC OS, Linux, dowolna przeglądarka internetowa, Adobe Flash Player 9.0 lub nowszy, rozdzielczość ekranu 1024x768, karta dźwiękowa, głośniki

W drugiej części kursu PHP i MySQL omawiamy podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia relacyjnych baz danych MySQL (wersja 5.0) i użycia ich we własnych projektach internetowych. Korzystając z narzędzia phpMyAdmin tworzymy od podstaw bazę danych, którą następnie wykorzystujemy w przykładowej aplikacji. Prezentujemy podstawowe komendy języka SQL służącego do obsługi baz danych oraz techniki pozwalające na użycie poleceń SQL z poziomu języka PHP. Demonstrowana w trakcie kursu aplikacja (kod źródłowy został dołączony do kursu) zawiera typowe elementy wykorzystywane w aplikacjach bazodanowych tworzonych w języku PHP, co pozwala na skuteczne zrozumienie omawianych zagadnień. Kurs składa się z 38 filmów instruktażowych o łącznej długości prawie 2,5 godzin.

Dwuczęściowy kurs PHP i MySQL jest przeznaczony dla użytkowników początkujących. W pierwszej części kursu skoncentrowaliśmy się na poznaniu od podstaw języka PHP, a druga poświęcona jest współpracy PHP z bazą danych MySQL.

Język PHP i baza danych MySQL to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań pozwalających na dynamiczne generowanie stron internetowych. Narzędzia te są niezwykle popularne, ponieważ posiadają duże możliwości i są dostępne za darmo.


PRZYKŁADOWE FILMY


SPIS TREŚCI

Bazy danych

01. Wstęp – Powitanie i krótka informacja o kursie. (01:50 min)

02. Relacyjna baza danych – W tym filmie dowiemy się, czym jest relacyjna baza danych oraz co zyskujemy przez umieszczanie danych w wielu tabelach. Poza tym poznamy pojęcia takie jak tabela, rekord oraz klucz podstawowy. (05:15 min)

03. Klucz podstawowy – Jak już wiemy, klucz podstawowy to niezwykle ważny element każdej bazy danych. Przyjrzyjmy mu się nieco bliżej i zobaczmy, do czego on służy. (02:19 min)

04. Relacje między tabelami – Dzięki odpowiedniemu użyciu klucza głównego z określonej tabeli w innej tabeli uzyskujemy relację między tabelami. W tym filmie dowiemy się, jakie typy relacji istnieją w bazach danych. (03:34 min)

05. Typy danych w MySQL – Tworząc poszczególne pola w tabelach, musimy określić, jaki typ danych będzie w nich przechowywany. Spójrzmy zatem, jakie podstawowe typy danych daje nam do dyspozycji baza MySQL. (04:23 min)

06. Przykładowa aplikacja – W trakcie kursu stworzymy aplikację służącą do zapisywania codziennie spożywanych produktów. Aby ją wykonać, musimy dokładnie wiedzieć, jakie funkcje ma ona posiadać. Jak taka aplikacja może wyglądać, zobaczymy w tym filmie. (02:21 min)

07. Projekt bazy danych – Znamy już wymagania dla naszej aplikacji, pora więc na zaprojektowanie odpowiedniej bazy danych. (03:51 min)
phpMyAdmin

08. Wstęp do phpMyAdmin – Do stworzenia bazy danych na naszym komputerze i do zarządzania nią wykorzystamy wygodną i darmową aplikację phpMyAdmin, dzięki której administrowanie bazami jest bardzo łatwe. (02:03 min)

09. Dodawanie użytkownika – Korzystanie z bazy danych jako administrator nie jest zbyt bezpieczne. Dlatego dodamy do bazy nowego użytkownika. (03:12 min)

10. Zakładanie bazy danych – W tym filmie stworzymy na serwerze MySQL nową bazę danych, którą będziemy używać w naszej aplikacji. Po jej stworzeniu nadamy naszemu nowemu użytkownikowi prawa łączenia się z tą bazą. (02:14 min)

11. Tworzenie tabel – Następnym krokiem tworzenia bazy danych jest stworzenie tabel i zdefiniowanie pól, które się w nich znajdą. Tu demonstrujemy m.in., jak nadać polu opcję auto increment i ustawić je jako klucz podstawowy. (06:29 min)

12. Operacje na tabelach – Aplikacja phpMyAdmin pozwala na wykonywanie różnych operacji na tabelach. W tym filmie poznamy najważniejsze z nich. (03:51 min)

13. Import danych z pliku CSV – Dane, które mają znaleźć się w bazie danych, często mamy zebrane w pliku arkusza kalkulacyjnego. Zobacz, jak można je szybko zaimportować do bazy danych korzystając z formatu CSV. (04:57 min)

14. Eksport danych – Poza funkcją importu mamy również możliwość wyeksportowania danych z bazy do plików w różnych formatach. My zapiszemy je w formacie SQL. (02:34 min)

Podstawy języka SQL

15. SQL w phpMyAdmin – Aplikacja phpMyAdmin nadaje się nie tylko do zarządzania bazą danych, lecz również do nauki języka SQL. Każda czynność na bazach danych jest wykonywana za pomocą kwerend w języku SQL, które są prezentowane użytkownikowi. Korzystając z tego programu można się wiele nauczyć. (02:26 min)

16. Wybieranie danych z bazy – Naukę języka SQL zaczynamy od poznania kwerendy wybierającej SELECT. W tym filmie poznamy podstawową formę tego polecenia, pozwalającą na uzyskiwanie wszystkich rekordów z określonej tabeli. (03:32 min)

17. Określanie kryteriów wybierania – Wyszukując rekordy w bazie danych często chcemy otrzymać rekordy spełniające określone kryteria. W tym filmie zobaczymy, jak za pomocą takich poleceń jak WHERE, BETWEEN czy LIKE możemy zdefiniować warunki dla rekordów. (05:41 min)

18. Manipulacja wynikami wybierania – Wybrane rekordy możemy poddać obróbce jeszcze z poziomu bazy danych. W tym filmie dowiemy się, jak działają i do czego mogą przydać się polecenia ORDER BY, DISTINCT i LIMIT. (04:29 min)

19. Wybieranie danych z dwóch tabel – Korzystanie z relacyjnej bazy danych ma sens, jeśli wiemy, jak połączyć ze sobą dane znajdujące się w dwóch różnych tabelach. Dopiero wtedy widoczna jest prawdziwa moc relacyjnej bazy danych. (04:02 min)

20. Wstawianie danych – Umiemy już wybierać dane z tabel. W tym filmie dowiemy się wreszcie, jak można wstawiać do tabel nowe dane. (03:43 min)

21. Modyfikacja danych – Modyfikacja danych znajdujących się w tabeli jest równie ważna jak wstawianie danych. Zobaczmy zatem, jak możemy modyfikować wszystkie rekordy jednocześnie lub jeden wybrany rekord. (02:11 min)

22. Usuwanie danych – Usuwanie danych z tabel jest równie proste jak ich modyfikacja. Także i tu możemy jednym ruchem usunąć wszystkie dane z tabeli lub tylko te rekordy, które pasują do podanych kryteriów. Należy pamiętać też o tym, że dane usuwane są nieodwracalnie. (01:58 min)

23. Funkcje agregujące – Funkcje agregujące COUNT, SUM, AVG, MIN i MAX są czasami bardzo przydatne. W tym filmie pokazujemy, jak można z nich korzystać. (02:53 min)

PHP i MySQL

24. Aplikacja Kalorie: Wstęp – Zanim przystąpimy do omawiania naszej aplikacji, musimy przygotować pliki, w których będzie znajdował się nasz kod. Jako że nagłówek strony internetowej będzie się powtarzał w każdym skrypcie, umieścimy go w osobnym pliku i będziemy dołączali funkcją include. (02:49 min)

25. Nawiązywanie połączenia z bazą danych – Przed wykonaniem pierwszego zapytania musimy połączyć się z serwerem bazy MySQL oraz wybrać bazę, do której będziemy wysyłać zapytania. Wykorzystamy do tego funkcje mysql_connect oraz mysql_select_db. (04:19 min)

26. Obsługa błędów – Podczas łączenia się z serwerem bazy danych i wyboru bazy może dochodzić do błędów. W tym filmie zobaczymy, jak można obsłużyć błędy tak, aby to dobrze wyglądało. (03:36 min)

27. Kwerendy SQL w PHP – Aby wykonać kwerendę SQL, czyli wysłać zapytanie do naszej bazy danych, posłużymy się funkcją mysql_query. Funkcja ta wykona kwerendę i zwróci nam odpowiedź z bazy. (03:04 min)

28. Wyświetlanie wyników – Rekordy, które wybraliśmy z bazy poleceniem SELECT, otrzymujemy w takiej formie, że nie da się ich w prosty sposób wypisać na ekranie. Aby uzyskać dostęp do otrzymanej treści posłużymy się funkcją mysql_fetch_assoc. (05:04 min)

29. Wybieranie rekordów z podziałem na dni – Wiemy już, w jaki sposób można wybierać rekordy z bazy i wypisywać je na ekranie. Teraz możemy przystąpić do wyświetlenia wpisów z tablicy spożycie dzieląc je na poszczególne dni. (08:04 min)

30. Tworzenie listy rozwijanej – Następnym krokiem będzie stworzenie formularza, poprzez który będziemy mogli dodawać kolejne wpisy do tabeli spożycie. Jego głównym elementem będzie lista rozwijana, którą utworzymy dynamicznie z rekordów zawartych w tabeli produkty. (02:31 min)

31. Dodawanie rekordów do bazy – W tym filmie zajmiemy się fragmentem kodu, który służy do dodawania wprowadzonego produktu do tabeli spożycie. (04:29 min)

32. Tworzenie odnośników z parametrami – Aby mieć możliwość usuwania pojedynczych rekordów z tabeli spożycie, najprościej będzie stworzyć dla każdego wpisu specjalny odnośnik, który pozwoli na utworzenie kwerendy usuwającej konkretny rekord. Odnośniki te stworzymy dynamicznie podczas wyświetlania poszczególnych rekordów. (04:41 min)

33. Usuwanie pojedynczych rekordów – Parametry otrzymane po kliknięciu na stworzone odnośniki odczytujemy ze zmiennej superglobalnej $_GET i na ich podstawie tworzymy kwerendę usuwającą pojedynczy rekord z tabeli. Poruszamy tu też temat bezpieczeństwa skryptów demonstrując prosty atak na bazę typu sql injection. (03:23 min)

34. Usuwanie wielu rekordów jednocześnie – Aby usunąć rekordy starsze niż określona ilość dni, musimy stworzyć naszą kwerendę tak, aby zawierała ona odpowiednie kryterium. Do tego celu wykorzystamy funkcję bazy MySQL o nazwie DATE_SUB służącą do odejmowania dat. (03:42 min)

35. Zarządzanie produktami – Przechodzimy do omówienia drugiego skryptu naszej aplikacji, służącego do zarządzania produktami. (01:46 min)

36. Wyświetlanie i dodawanie produktów – Najpierw zajmiemy się wyświetleniem rekordów zawartych w tabeli produkty oraz formularzem służącym do dodawania nowych produktów. Tu poznamy też funkcję mysql_num_rows, która informuje nas o ilości rekordów otrzymywanych w odpowiedzi na zapytania typu SELECT. (02:53 min)

37. Edycja produktów – Na zakończenie omówimy formularz służący do edycji produktów i zmienimy nasz skrypt tak, aby ukrywać formularz do wprowadzania produktów, jeśli właśnie modyfikujemy jakiś produkt. (04:18 min)

38. Zabezpieczanie skryptów – W ostatnim filmie tego kursu poruszamy jeszcze raz tematykę bezpieczeństwa i prezentujemy funkcje pomocne w zabezpieczaniu własnych skryptów. (03:38 min)